.


Davullar.Com

İstanbul Müzik Akademisi
0 212 292 65 35 0 212 292 65 84

Müzik Kursu

* Davullar

 

En eski vurmalı aletlerden biri olan davul hemen hemen bütün kültürlerde kullanılan bir enstrümandır. Gövdesi silindir şeklindedir ve ahşap, pişmiş toprak veya madenden yapılır ve gövdenin üzerine deri gerilir. Davul ya elle ya da baget denilen sopalarla çalınır. Davullar ın çeşitleri bongo, konga, timbal, bas davul, kirişli davul ve trampettir. Bilinen en eski davul neolitik çağda yapılmıştır ancak ritim tutmak için kullanılan davullar daha da eski çağlara ait olduğu tahmin edilmektedir. Asurluların, Eski Mısırlıların ve Uzakdoğuluların davul aletini kullandığı belgelenmiştir. Kızılderililer ve Afrika’daki kabileler hem törenlerinde hem de haberleşmek için davul kullanmıştır.  


Davul temel olarak iki parçadan oluşur: silindir veya boru şeklindedir kasnak ve davul derisi denilen kasnağa gerilmiş deri. Kasnak tahta veya metal, deri ise hayvan derisi veya esnek bir malzeme olabilir. Ritim tutmak için yapılmış olan davul sonradan farklı nota veya ton çıkarmak için farkıl şekillerde üretilmeye başlamıştır. Timbal olarak bilinen bu davullar gruplarda kullanılır ve akort edilerek yüksek veya yumuşak tonlarda çalınabilir.  


Timpani, bakır veya pirinçten büyük bir çanağın üstüne geçirilen deriden oluşur. Derisi kurutulmuş dana derisi olan parşömen veya plastiktir ve gerginliğine göre belirli bir notayla uyum içindedir. XIX.yüzyılın başlarından beri timpani mekanik olarak akord edilebilmektedir. Deriye vurulan bagetlerin ucu istenilen tonal özelliğe göre değişik maddelerden yapılır. Bu çalgının başlıca işlevi, belirli bir notanın tekrarı ve arkasından gelen gümbürtüyle müziği vurgulamaktır. Değişik bagetlerle daha yumuşak ya da kuvvetli ses çıkartmak mümkündür. Bongo da akort edilebilen bir davuldur ancak bu konuda timbal kadar gelişmiş değildir. Afrika’ya ait bir alettir ve çift olarak dizlerin arasında tutarak elle çalınır. Afrika’lı başka bir davul olan da Konga’dır. Büyüktür ve silindir şeklindedir. Elle çalınır ve bu davula aynı zamanda tamtam denir. Glockenspiel, iki küçük bagetle bir dizi çelik levhaya vurarak çalınır. Çağdaş bir akrabası tubofondur. Bunda, levha yerine borular vardır. Klavyelidir. Rezonansın yarattığı seslerden yararlanır. Çelesta, çelik plakalardan oluşur ancak bu plakalar tahta rezonatörlere tutturulmuştur.

 

Klavye aracılığıyla çalınan bir dizi çekiçleri vardır. 1880’de icad edilen bu çalgıyı ilk kez Çaykovski “Fındıkıran” da kullanmıştır. Dolgun ve kalıcı bir ses rengi vardır. Trompet, Side-Drum ya da Snare-Drum olarak bilinen silindir biçimindeki küçük davuldur. Bir yüzeyinde snare denen teller vardır. Tenor Davul, trampetten biraz büyüktür. Bas davul ise çok büyüktür. Güçlü bir gümbürtüsü vardır. Çelik Üçgen (Triangle), üçgen biçiminde bükülmüş çelik bir çubuktur. Metal çubukla vurularak çalınır. Simbal, bakır alışımlı iki yuvarlak levhadan oluşur. Ayak mekanizmasıyla, ya da elle levhaların birbirine çarptırılmasıyla çalınır. İstenirse levhalar birbirine değdirilip titretilir. Gong, sini gibi büyük ve ağır bir metal levhadır. Genellikle keçeden bir tokmakla çalınır.

 

Rattle, Beethoven ve R.Strauss tarafından da kullanılmıştır. Çağdaş yapıtlarda sıkça yer alır. Def, dar bir kasnağın yalnızca bir yanına deri gererek yapılmıştır. Elle çalınır. Zilli ve zilsiz olarak kullanılır. Bazı yörelerde “tef” adı verilir. Bendir, zilsiz büyük deflere denir. Özellikle dini müzikte kullanılır. Kudüm, büyük bakır taslara deve derisi gerilerek yapılan bir çalgıdır. İki kaptan biri ince, diğeri kalın ses çıkartır. Daha çok dini müzikte kullanılır. İki ayrı kaptan ses çıkarmak üzere yapılmış iki ayrı küçük tokmağı vardır. Zil, dövme bakırdan yapılır. Daire şeklindedir. Gitar Dersi

 

Davul dersleri için iyi bir müzik kursu ile eğitimleri hakkında görüşerek bilgi alınız.

 

İstanbul Müzik Akademisi İstiklal Caddesi No:108 Aznavur Pasajı Kat.6

Beyoğlu / İSTANBUL

( Yapı Kredi Bankası Karşısı / Galatasaray)

TEL : 0 212 292 65 35

TEL : 0 212 292 65 84

www.muzikkursu.com

Müzik Kursu

 

 

 

Davul İstanbul Müzik Akademisi | Davullar.Com